Aktuálně        Cvičení        Před porodem        Porodnice         Porod do vody        Otec u porodu        Po porodu                 Fotky      Kontakt
    CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ
Účelem cvičení je udržet organismus těhotné ženy v dobré kondici.

Účelem cvičení je udržet organismus těhotné ženy v dobré kondici tělesné i psychické a tím vytvořit předpoklady pro zdárný vývoj plodu, zabránit změnám, které těhotenství a porod na organismu ženy způsobuje, připravit ženu na porod z hlediska léčebné tělesné výchovy. To znamená ovlivnit nepříznivé změny neurovegetativního systému. Žena se při cvičení odpoutá od svých starostí a relaxačním cvičení se uvolňuje.

Dále cvičením posiluje břišní svaly, neboť těhotenství bývá příčinou oslabení břišních svalů, zpomalení peristalatiky střevní, návyky vadného držení těla s následnými bolestmi v kříži. Cvičením dále posilujeme prsní svaly, neboť tyto se během těhotenství zvětšují a svalstvo je oslabováno. Proto posilujeme prsní svaly odporovými cviky horních končetin, cviky s gumou a balónky. Dále je potřeba posílit svaly pánevního dna a naučit se tyto svaly uvolňovat.

Dovede-li rodička uvolnit během první doby porodní svalstvo pánevního dna, porodní cesty se rychleji otevírají. Cvičíme na míči, v leže, turecký sed. Je nutno vytvořit návyk správného držení těla, vyrovnání bederní páteře a nadměrného prohnutí, zabránit vzniku plochých nohou, křečových žil, zvýšit vitální kapacitu plic dechovým cvičením, podpořit peristalatiku střevní, tz. zabránit vzniku zácpy.

Na závěr semestru cvičíme břišní dýchání, odlehčovací manévry, relaxace, vizualizace, psí dýchání a nácvik porodních poloh.
 

Copyright © 2010    iWebs s.r.o.    Všechna práva vyhrazena.