Aktuálně        Cvičení        Před porodem        Porodnice         Porod do vody        Otec u porodu        Po porodu                 Fotky      Kontakt
    PORODNICE
Návštěva porodního sálu je součástí kurzu předporodní výpravy.

Oba rodiče se zde seznamují s prostředím porodnice i šestinedělí, vybavením a možnostmi, které jim může znojemská porodnice poskytnout. Porodní sál i oddělení jsou od r.1999 po rekonstrukci. Prostředí je zde krásné a kvalitně vybavené

Statistické údaje a porovnání
kreslo V letech 1993 - 1997 porodilo ve Znojmě 5.578 matek. Z toho bylo 173 porodů do vody, což představuje 3,1%. Hydroterapie v 1. době porodní během tohoto období využilo 728 maminek, což představuje 13,05%. V roce 1998 porodilo 898 maminek, z toho 26 do vody , což je 2,8%, hydroterapie využilo 107 maminek, což je 11,9%.
V roce 1999 probíhala rekonstrukce porodního sálu a matky nemohly využívat asi 6 měsíců vanu na porod do vody.
V roce 1999 porodilo celkem 839 žen, do vody porodilo pouze 8 maminek, což je 0,95%, hydroterapie byla využita 468 matkami, což činí 55,7% .

Průměr za léta 1993 - 1999
Během sedmi let porodilo ve Znojmě celkem 7315 žen. Z toho bylo 207 porodů do vody, což odpovídá průměru 2,8%. Hydroterapie využilo v tomto sledovaném období 1303 žen - což je 18,8% . V roce 1993 porodilo 1450 žen, v roce 1999 už pouze 839 žen. Křivka porodů do roku 1999 má klesající tendenci. Využití hydroterapie v 1. době porodní získává na stále větší oblibě.

A jsme zase o krok dále
Na dubnovém kurzu předporodní přípravy se zrodil nápad sedmi maminek koupit porodní stoličku. Porod na stoličce viděly maminky na videu a velmi se jim tento způsob porodu líbil. Daly dohromady prostředky , stoličku zakoupily a jako sponzorský dar ji darovaly znojemské nemocnici.
 

Copyright © 2010    iWebs s.r.o.    Všechna práva vyhrazena.